Over de relatie tussen ‘Golf & Milieu’…

leesduur
8 min.
gerelateerde tags
Natuur, Bos, Terrein
auteur
Amy Van Eygen

Het onstaan van golfbanen

Het ontstaan van de golfbanen is onlosmakelijk verbonden met de natuur: het waren schapenherders in Schotland die als eersten gebruik maakten van ‘bunkers’. In de Highlands waren de ‘bunkers’ de plaatsen waar de schapen graasden en uitrustten omdat ze op deze plaats uit de wind zaten. Hierdoor verdween op die plaatsen het gras en werd de grond zanderig. De herders die toen met een beperkt aantal slagen tegen een steen sloegen, speelden zo eigenlijk golf met natuurlijk gevormde bunkers.

Het onderhoud van de golfbaan

Een golfer heeft ruimte nodig! Voor de aanleg van een 18 holes golfterrein heb je gemiddeld 60 hectare nodig! Het speelveld wordt in feite opgedeeld in 3 gelijke delen: 1/3 is landschap, 1/3 is speelveld en 1/3 is overgangszone. Er is dus gemiddeld 40 hectare beschikbaar voor de natuur!

“De golfsport is een van de weinige sporten in de wereld die natuurbeschermingsmaatregelen heeft opgenomen in het sportreglement” – Marc Verneirt

Om deze 60 hectare te onderhouden is een milieuvriendelijk en duurzaam onderhoud nodig. In de jaren ’70 en ’80 werd het onderhoud van golfbanen afgeschilderd als milieuonvriendelijk. Dit was te wijten aan het lakse onderhoud en overmatig gebruik van pesticiden en bemesting. “Gazon is het groene beton” is een typische uitspraak van journalist Dirk Draulans die daarmee muntte op de golfsport. Marc Verneirt, Secretaris-Generaal bij Golf Vlaanderen én bioloog van opleiding betwist deze uitspraak: De golfsport is volgens hem een van de weinige sporten in de wereld die natuurbeschermingsmaatregelen heeft opgenomen in het sportreglement. Men probeert dus op allerlei manieren bij te dragen aan de goede verstandhouding tussen golf en milieu. “Variatie in een open groene ruimte is belangrijk voor biodiversiteit en tal van plant- en diersoorten: variatie in licht en lucht, corridors, dicht begroeide zones en open zones. Bijvoorbeeld bosranden waar vogels kunnen in vliegen en zich veilig in kunnen nestelen”, aldus Marc Verneirt.

De Green Deal en greenkeepers

Er is al jaren een milieuprogramma in Vlaanderen. Nadat Golf Vlaanderen haar eigen milieulabel creëerde ‘Golf&Milieu’ werken ze nu samen met Golf Environment Organsiation. Een Europees programma met een begeleidingstraject én het GEO label als uiteindelijk doel. Op dit ogenblik is er een Green Deal Sport in de maak voor Vlaanderen. Binnen de Green deal zullen verschillende sportactoren en overheden ambitieuze doelstellingen ondertekenen waarbij enerzijds het gebruik van pesticiden sterk gereduceerd zal worden en anderzijds zal er een lerend netwerk ontstaan over bodem, water en alternatieve technieken om de ambities te kunnen waarmaken. Bij het onderhoud mogen we de verantwoordelijkheid van de greenkeepers niet onderschatten! Een baan met 18 holes heeft een onderhoudsploeg nodig van acht greenkeepers. Deze mensen doen meer dan het gras op het golfterrein maaien. Het zijn mensen die constant op bijscholing gaan om de golfbanen zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe golfseizoen en te onderhouden. De greenkeepers weten waar en wanneer er water nodig is en zorgen dat er zo weinig mogelijk water wordt verspild. Zij moeten elke ziekte in het gras identificeren en het liefst nog voorkomen. Een greenkeeper is duidelijk onmisbaar in een goede verstandhouding tussen de golfsport en het milieu! Een schitterend voorbeeld van een golfclub die streeft naar een optimale relatie tussen golf en milieu, is de Damme Golf & Country Club in België.

Insectenhotel

Langs hole 3 van de President’s Nine is er een lokale imker die zijn kasten plaatst in een zone buiten spel (out of bounds) onder een schuur eigendom van Damme Golf & Country Club. Op een golfterrein zijn er zones buiten spel. Hier kunnen de bijen en andere insecten hun gang gaan in verschillende groenstructuren, zoals kleine bosjes, ruigere hoeken en waterplassen.

Zwenkgras

Zowel op de President’s Nine als op de Championship Course probeert men zoveel als mogelijk met inheemse grassen te werken. Deze grassen worden twee à driemaal per jaar gemaaid en het gras wordt afgevoerd om zo de bodem te verschalen. Hierdoor kunnen insecten en kleine dieren in een veilige omgeving hun habitat terugvinden maar ook paren en broeden. Hier kan Damme Golf een thuis bieden aan veel verschillende soorten dieren en planten, waarmee ze van groot belang kunnen zijn voor het behoud van de biodiversiteit. Daarnaast kan Damme Golf een belangrijke bijdrage leveren aan de verbinding tussen verschillende natuurgebieden en ecosystemen. Verder zijn er ook echte natuurzones waar men het onderhoud laat uitvoeren door de mensen van Regionaal Landschap Houtland (dhr. Pauwel Bogaert).

Ontbossing

Volgens het Bosbeheerplan dat werd opgesteld in samenspraak met Het Regionaal Landschap Houtland (dhr. Pauwel Bogaert) velt men systematisch uitheemse bomen. Dit enerzijds om de inheemse bomen zoveel als mogelijk ruimte te bieden. Anderzijds zorgt dit voor een betere windcirculatie en samen met het extra zonlicht zorgt dit voor een betere, meer natuurlijke groei.

IPM

Integrated Pest Management of IPM is een planmatige aanpak om schade door ziekten, plagen en onkruiden onder een bepaald niveau te houden door middel van een integrale aanpak met zo gering mogelijke schade voor mens, dier, natuur en milieu. De focus ligt op preventie door gebruik van resistente grassen en het creëren van optimale groeiomstandigheden door cultuurtechnisch onderhoud. Het monitoren van de grasmat, schadeveroorzakers en schadeontwikkeling is belangrijk om in een vroeg stadium maatregelen te kunnen treffen en ervan te leren. Selectief en zeer terughoudend gebruik van chemische pesticiden past, als allerlaatste redmiddel, binnen de principes van IPM.

Machinepark

Mede door een minutieus uitgekiend aankoop & leaseplan probeert men in Damme Golf & Country Club ons machinepark ieder jaar te moderniseren. Hiermee werken we altijd met de meest moderne machines. Deze zorgen niet alleen voor een efficiënter groen gebruik maar ook voor stilte. Deze is belangrijk alweer voor de fauna & flora.

Irrigatiesysteem

Belangrijk blijft in eerste instantie om schaars om te springen met water. Een beregeningssysteem met een hoge graad van efficiëntie gebruiken is dus noodzaak en vormt een directe reductie op uw waterrekening enerzijds, maar ook op de nieuwe investering in opslag anderzijds én daarenboven is water kostbaar: niet alleen voor je budget maar ook voor het milieu.