Ook jouw hectare kan de biodiversiteit een handje helpen

leesduur
4 min.
gerelateerde tags
Natuur, Bos, Terrein
auteur
Lisa De Keyzer

Bedreigde diersoorten, het verdwijnen van planten, klimaatveranderingen, water- en bodemvervuiling… het zijn allemaal onderwerpen die de laatste jaren een hot topic zijn geworden. Deze grote aandacht heeft er voor gezorgd dat er meer initiatieven zijn inzake behoud van fauna en flora. Ook grondeigenaars kunnen een steentje bijdragen om zo de biodiversiteit te beschermen en bevorderen.

Het belang van biodiversiteit

Het belang van biodiversiteit, het aantal en de variëteit van levende dieren en planten, wordt vaak sterk onderschat. Nochtans is het een essentieel element voor het leven op onze aarde. Het is belangrijk voor onze economie, toerisme, geneeskunde en natuurlijk het klimaat. Habitats van dieren en planten worden bedreigd door verschillende factoren. Denk maar aan verstedelijking, vervuiling, infrastructuur,… Het is normaal dat diersoorten doorheen de jaren verdwijnen, maar op dit moment is de snelheid van dit proces ongezien.

Particuliere initiatieven

We merken duidelijk een achteruitgang van het milieu. Daarom krijgt de rol van particuliere grondbeheerders bij het behoud van natuur steeds meer aandacht en werd het ‘Wildlife Estate Label’ geïntroduceerd. Dit label erkend landeigenaars voor het voorbeeldig beheer van hun gebied inzake behoud van biodiversiteit.

De rol van particuliere grondbeheerders bij het behoud van natuur krijgt steeds meer aandacht

De beste manier waarop je de fauna en flora kunt beschermen, is focussen op hun natuurlijk leefgebied, hun habitat. In Europa zien we al verschillende initiatieven die jou misschien inspiratie kunnen geven.

Nationaal park ‘De Hoge Veluwe’ in Nederland

Het landschap van dit park is de thuisbasis voor verschillende zeldzame dieren en planten. Voor deze diversiteit is een goed beheer cruciaal. Er moet ingegrepen worden in het landschap om zo de gevarieerde populatie te behouden. Zonder deze ingrepen zou het aantal dier- en plantensoorten sterk dalen. Het park probeert de aanwezigheid van bepaalde planten en bomen te verhogen waarmee dieren zich voeden. Deze vorm van beheer is indirect gericht op het vermeerderen van een bepaalde diersoort. Het omgekeerd is ook mogelijk. Het reduceren van diersoorten gebeurd door middel van gerichte jacht. Zwijnen hebben in Nederland bijvoorbeeld geen natuurlijke vijanden. Zonder de menselijke tussenkomst zouden ze te snel groeien wat weer negatieve gevolgen heeft voor ander planten en dieren.

Birr Castle Demesne in Ierland

Dit 50 hectare groot landgoed is de thuisbasis van meerdere beschermde dier- en plantensoorten. Het domein is aan de meeste kanten ommuurd en op die manier goed beschermd tegen binnendringende diersoorten. Ze proberen daarnaast een aantal van hun gebieden wild te houden om vegetatie te laten groeien en vallen zoals in de natuur. Jij als grondeigenaar beschikt over voldoende ruimte om je in te zetten voor de biodiversiteit. Deze inzet zal niet enkel positieve gevolgen hebben voor het bestaan van dieren en planten, maar ook voor de mens.