DISCLAIMER EN COPYRIGHT ONEMOREHECTARE

AANSPRAKELIJKHEID

Rock & Real BV doet er alles aan om de aangeboden informatie op haar sites zo actueel en correct mogelijk te brengen. Er wordt met veel zorg aan de inhoud en samenstelling van deze site gewerkt. Mocht u toch opmerken dat bepaalde informatie op onze site onvolledig of onjuist is, mag u ons daar uiteraard steeds van op de hoogte stellen. Rock & Real BV kan hier echter niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Rock & Real BV zal nooit aansprakelijkheid aanvaarden voor kosten en/of enige schade, direct of indirect, die voortvloeien uit onvolledige en/of onjuiste informatie die op de website aangeboden wordt. Rock & Real BV is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen, of ander materiaal dat door derden op deze site geplaatst is of anderszins afkomstig is van derden.

Rock & Real BV kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Rock & Real BV mag in alle gevallen informatie van de site verwijderen of al dan niet tijdelijk ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Rock & Real BV heeft het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.

HYPERLINKS

Op de website van OneMoreHectare vind je hyperlinks naar websites van derde partijen. Rock & Real BV heeft geen controle over de inhoud van deze websites. Rock & Real BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen en weergegeven informatie, noch voor de wijze waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice, en de algemene voorwaarden van de websites die u bezoekt

De vermelding van websites worden enkel informatief voor de gebruiker weergegeven. Het weergeven van deze links impliceert niet dat Rock & Real BV automatisch instemt met de inhoud van deze websites, noch dat er een samenwerking is tussen Rock & Real BV en deze derde partijen.

Als je zelf een hyperlink vanop je eigen website naar onze website wil creëren, kan je contact opnemen met de webmaster die je vervolgens zo snel mogelijk zal informeren over de toelaatbaarheid. De webmaster kan je per mail contacteren op het adres hello@onemorehectare.com.

VIRUSSEN EN MISDRIJVEN

Rock & Real BV doet er alles aan om haar website optimaal te beschermen tegen virussen, hacking- attacks, of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid er van.

GESCHILLEN

Deze on-line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of wat er op vermeld staat, valt onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze site houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te brengen.

COPYRIGHT

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Rock & Real BV gebruikt worden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor het downloaden, bekijken, printen voor persoonlijk en niet-bedrijfsmatig gebruik.

De auteursrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam, het logo, de content, de look & feel, en het format van deze website liggen enkel bij Rock & Real BV. De volledige inhoud van de site, inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, logo’s, knoppen, HTML-codes, database en pictogrammen, handels- en domeinnamen, en alle andere onderdelen van de site, zijn intellectuele eigendom van Rock & Real BV. De sites zelf zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd, en zijn ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

Rock & Real BV mag informatie van deze website verwijderen of al dan niet tijdelijk ontoegankelijk maken als er sprake is van een mogelijke inbreuk op rechten van derden. Rock & Real BV mag ingezonden tekst-, beeld-, en/of geluidsmateriaal aanpassen.

Bepaalde namen, kenmerken, en logo’s op deze site zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van Rock & Real BV of van hun respectieve eigenaars. Zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder Rock & Real BV, is elk gebruik van namen, merken, logo’s en/of gelijksoortige tekens verboden.

Het is verboden om het geheel of een deel van de website te kopiëren, vertalen, aan te passen, wijzigen. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de site is verboden. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle eigendomsrechten, inclusief intellectuele, toebehoren aan Rock & Real BV. Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele en auteursrechten over aan Rock & Real BV bij het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, en andere naar de websites van Rock & Real BV.

Websites die niet tot Rock & Real BV behoren kunnen linken naar de sites van OneMoreHectare. De links vermelden steeds de naam van het medium. De gebruiker dient dan steeds direct gelinkt te worden naar de sites van OneMoreHectare, en dus zonder vertraging, zonder tussenstap, en zonder dat de pagina’s in een venster van een andere website verschijnen. Rock & Real BV kan steeds een link naar haar sites weigeren.