Wildlife comeback van verschillende diersoorten in België, zoals … de lynx!

leesduur
3 min.
gerelateerde tags
Natuur, Bos
auteur
Stef Vanhoucke

Deze grote predator die solitair leeft is al meerdere keren dit jaar gespot. Waarnemingen uit februari, augustus, oktober en november kunnen bevestigen dat het om eenzelfde lynx gaat. Dit is te zien aan het vlekkenpatroon in de vacht van het roofdier. Elke lynx heeft een uniek vlekkenpatroon, net zoals een vingerafdruk bij de mens. Deze unieke tekening van de vacht wordt nu vergeleken met gekende exemplaren uit onze buurlanden om meer te weten te komen over de herkomst van onze eerste Belgische lynx.

De lynx is de grootste katachtige van Europa. Dit grote bosroofdier weegt ongeveer 20 kilogram en jaagt voornamelijk op reëen die alom tegenwoordig zijn in ons land. In tegenstelling tot de wolf, leeft de lynx solitair in een leefgebied van ongeveer 100 km². Het leefgebied van een mannelijke lynx is groter dan dit van een vrouwelijk dier en kan bovendien meerdere vrouwelijke gebieden overlappen. Het is duidelijk dat deze diersoort heel wat ruimte nodig heeft en idealiter in contact staat met andere populaties om in onze contreien leefbaar te zijn. 

Desalniettemin kan de katachtige zich ergens vestigen, mits er genoeg voedsel in de omgeving aanwezig is. Dit is waarschijnlijk de reden waarom het meerdere keren gespot is in de Semoisvallei.

 

Er is een positieve terugkomst in Europa van verschillende soorten dieren zoals de wolf, de steenmarter en een aantal spectaculaire roofvogels. Voorbeelden van deze roofvogels zijn de oehoe (een van de grootse uilen ter wereld) en de zeearend. Toch geeft dit een vertekend beeld, aangezien onze natuur wel degelijk aan het verarmen is. Er verdwijnen verschillende soorten insecten, vogels en plantsoorten.

Het is dus meer dan ooit belangrijk om onze natuurgebieden te behouden! Dit kan bijvoorbeeld door samen met vrienden of familie te investeren in een natuurgebied. Een natuurgebied kopen kan ook als investering gezien worden, maar dit dan meer in Frankrijk, Spanje of Oost-Europa. In Vlaanderen is het rendement wat minder dan in deze andere streken. (zie artikel ‘Investeren in natuurgebied doe je uit passie, niet als belegging'). https://www.onemorehectare.com/nl/landstyle/investeren-in-natuurgebied-doe-je-uit-passie-niet-als-belegging

Daarnaast is de organisatie ‘Rewilding Europe’ bezig met de verscheidenheid van leven terug te brengen in Europa. Ze willen van Europa een wildere plek maken, met meer ruimte voor wilde natuur, dieren in het wild en natuurlijke processen.

Wat is ‘rewilding’?

Rewilding is een progressieve benadering van natuurbehoud. Het gaat erom de natuur voor zichzelf te laten zorgen, waardoor natuurlijke processen land en zee kunnen vormen, beschadigde ecosystemen kunnen herstellen en gedegradeerde landschappen kunnen opknappen. Door opnieuw te verwilderen, creëren de natuurlijke ritmes van dieren in het wild een wildere, meer biodiverse habitat.

Rewilding Europe geeft hiervoor binnenkort workshops en lezingen voor grootgrondbezitters om hun eigendom te gaan ‘rewilden’. Meer info op https://rewildingeurope.com/.

Bronnen

HLN (2020, 11 dec) Nieuwe beelden opgedoken van de lynx in ons land. Geraadpleegd op 17-12-20, van https://www.hln.be/dieren/nieuwe-beelden-opgedoken-van-de-lynx-in-ons-land~af369592/

Rewilding Europe. What is rewilding? Geraadpleegd op 17-12-20, van https://rewildingeurope.com/what-is-rewilding/

Rewilding Europe. Our Story. Geraadpleegd op 17-12-20, van https://rewildingeurope.com/our-story/

www.wwf.be